Tvorba aplikací

V současné době probíhá vývoj meta-CASE nástroje.

Veškeré informace o návrhu a průběhu implementace naleznete na:

Hlavní zaměření společnosti spočívá ve vývojí aplikací v jazyce Java.

Zajišťujeme tvorbu aplikací jak v J2SE, tak i J2ME.

V rámci J2SE vytváříme menší a střední aplikace na zakázku uživatele. Typickými aplikacemi, které vyvýjíme jsou informační systémy a adminy spoluprácující s webovými stránkami.

Tyto již zmíněné aplikace v J2SE mohou být doplněny i o uživatelsky příjemném ovládání přes mobilní telefon či PDA.

Ve J2ME vytváříme aplikace nejrůznějších druhů a zaměření. Typickými aplikace vznikající v rámci J2ME jsou Java midlety MIDP1.0 pro mobilní telefony.


Pro bližší informace použijte podmenu Java nebo nás kontaktujte.
Ukázkové projekty (zdrojové kódy i spustitelné verze) můžete nalézt v ukázkách školních prací Pavla Jareše

login
user password