Tvorba aplikací

J2SE

V oblasti standardních aplikací jsme vytvořili mnoho aplikací. V současné době vyvíjíme informační systém skladu pro firmu Casta.

Informační systém skladu představuje třívrstvou aplikaci, která umožňuje a koordinuje správu skladu, tzn. zajišťuje výpůjčky, příjemky, fakturaci a mnoho dalších funkcí.

Systém umožňuje provádět rezervace, slevovat či zakazovat půjčování určitým firmám. Dále je systém vybaven webovým přístupem, díky němuž má právo uživatel z internetu provádět rezervace z eshopu.

Serverová část zajišťuje generování emailů, které informují odpovědné osoby o dění ve firmě.

Každý uživatel může mít přidělená striktní práva, tedy přístup ke každé funkci zvlášť, čímž je dosaženo maximálního zabezpečení.


meta-CASE nástroj

Posledním projektem byl program metaCASE. Jedná se o CASE nástroj řízený modelem - metamodelem. Bližší informace získáte na webové prezentaci http://metacase.ree-systems.cz/


CDS

V současné době je vyvíjena aplikace s kódovým názvem CDS pro společnost StrongKiosk. Bližší informace o projektu budou k dispozici po dokončení...Ukázkové projekty (zdrojové kódy i spustitelné verze) můžete nalézt v ukázkách školních prací Pavla Jareše

login
user password